fredag 21. mai 2010

Sosial media revolusjon

Denne videosnutten er nok et fint bidrag som viser hvordan bruk av sosiale medier har eksplodert. Vi er midt i en medierevolusjon som påvirker våre sosiale mønstre, samhandlingsmønstre, informasjonsstrømmer, læring og kunnskap.

Se bare selv her:

torsdag 6. mai 2010

Kart i skolenNKUL 2010 Terje Kristensen, Kart i skolen

Kart i skolen er en portal i samarbeid med Naturfagsenteret UiO, Statens kartverk og Miljølære ved UiB.

På kart i skolen finner du blant annet:
 • kartklient
 • Undervisningsopplegg
 • Åpent forum
 • Vitenprogammet og utslippsmodell
 • Barnetråkk
 • Temakart
 • Svalbard med ordentlig kart
 • Sjøkart
 • Flyfoto
 • Tilpasset området du er i
 • Eleven kan registrere egne data
 • Bilder
 • Lyder (dialekter)
 • Quiz
Framtida
 • Skriveverktø med bilder, lyd og kartintegrasjon
 • Bedre opplasting av data (et bilde per opplasting i dag)
 • Feide
 • Bedre søk
 • Flere undervisningsoppplegg
 • Flere fagartikler
 • Bedre metadatainfo
 • Tidsserier
 • Samarbeid med NRK skole om å geotagge klipparkivet
Viten.no er kart i skolen integrert i læringsressurser.
 • Oppgaver basert på kartdata fra kart i skolen er lagt ut
 • målinger
 • simuleringer
 • krever at eleven setter på ulike kartlag som petroleum, sjøfugl, fiskebestander, ulike kyststriper osv
Historiske kart, Statens kartverk -med kikkert og målebord

Delingskultur og sosiale medier


Bilde: Homo connectus

NKUL 2010, Øyvind Solstad (twitter.com/osol web: http://oyvindsolstad.com/), Kommunikasjonsrådgiver digitale medier, Carat Interactive (og tidligere redaktør i NRKbeta.no) http://oyvindsolstad.com/2010/05/05/nkul-mtm-nmd/

I dag foregår kommunikasjon med flere, sosiale nettverk og internett gjør at flere kan delta.

I barndommen var det fire mediekanaler - nå er det helt annerledes, Facebook
Norges tredje største medium. 66% av befolkningen ser NRK1 hver dag, Facebook har passert VG på nett.

1,1 millioner nordmenn bruker Facebook hver dag. Fra tale til samtale er et kjennetegn nå, det må vi også huske på i skolen.

Sosiale medier; mange snakker om det - men ikke om det sosiale, bare mediet i seg selv. Da faller konseptet sammen hvis man glemmer det sosiale.

Twitter er nyttig - da flyet landet på Hudsonelven visste Øyvind det fire minutter etterpå, og ni minutter før det kom på CNN. Man får ofte informasjon tidligere på Twitter enn i nyhetskanalene.

Vi kan være online hele tiden, FacebookB, Twitter - er barna dine våkne, er de trolig på nettet. Dra ut bredbåndskontakten når man skal spise - da kommer alle, mer effektivt enn å rope mat.

Gjennomsnittsungdom bruker mer enn 7,5 timer daglig på elektroniske duppedingser daglig. YouTube streamer 1 mill videoer i døgnet.

Øyvind har ca 600 venner på Facebook - sier at 600 er mer enn 1, og summen av alle vennene er smartere enn ham selv. Han bruker nettverket hvis det er noe han trenger hjelp til. Tidligere spurte vi naboen, nå bruker vi nettverkene våre.

Han viser til Nina Lysbakken sitt masterprosjekt: http://www.ninalysbakken.com/ @ninalysbakken

Delicious - sosial bokmerking, forteller hvordan dette fungerer, at det gir rask oversikt og er veldig nyttig for ham i arbeidet. Snakker om hvordan flere kan samarbeide om å samle informasjon gjennom å bruke felles tagger. http://groups.diigo.com/group/del-og-bruk

Del&Bruk - spør hvor mange som er medlemmer, det er omtrent alle i salen (passerte 5000 i natt).

Google tilpasser søkeresultat til deg. Det er kommet en ny funksjon under options (all results - social/nearby), søket endres - får opp henv til sosiale nettverk hvor han er deltaker. Google blir nav i folks sosiale nettverk.

YouTube er nest største søkemotor. Mange unge søker mer på YouTube enn på Google. Videoer som kan lære deg nesten alt mulig.

Internet er blitt mobilt og portabelt. Om ikke alle har iPhone eller android i dag vil de nok få det i løpet av kort tid - siden vi ikke kan stoppe/forby det i skolen må vi kanskje finne ut hvordan vi kan bruke det mest mulig. GPS.

Vi er ikke lenger homo sapiens sier en forsker - vi er homo connectus
(http://www.pewinternet.org/Presentations/2007/The-impact-of-technology-on-peoples-everyday-lives.aspx). Å være connected til andre er så vanlig at vi ikke kan tenke oss å være uten.

onsdag 5. mai 2010

Fortellinger fra det digitale lærerværelset

NKUL 2010 Ingunn Kjøl Wiig og Marita Aksnes

Gulleplevinneren Ingunn Kjøl Wiig tar oss tilbake til det "gamle" klasserommet før vi beveger oss inn i det digitale klasserommet.

@maritaa
@ingwii

Det digitale lærerværelse har oppstått gjennom delingsarenar som blogg, twitter, del og bruk.
Gjennom dialog, diskusjon og deltakelse har det oppstått en unik delingsarena. Det er et faktum for de som ønsker å være med.

d&b
 • startet 12 feb 2009
 • snart 5000 medlemmer
 • 1308 forumer
 • 162 grupper
 • 104 arrangementer
 • egen ressurswiki
 • blogg, egen profil, podcast med mer
 • fem moderatorer
7 Viktige ferdigheter
 1. .
 2. Samarbeid
 3. Smidighet og tilpasningsevne
 4. Initiativ og entrepenørskap
 5. Effektiv kommunikasjon
 6. Informasjon, skaffe til veie og vurdere
 7. Nysgjerrighet og fantasi
Før
 • fakta
 • produkt
 • mellom ørene
 • en og en oppgave
 • teksbasert


 • ferdigheter
 • prsoess
 • mellom hodene
 • mange prosesser samtidig
 • multimediprodusert

Konsekvenser
Mer varierte undervisningsopplegg
Bedre vurderingsevne
Faglig oppdatering
Toveiskommunikasjon

Facebook
En del lærere og skoler har opprette sider for faget, og bruker det som en kommunikasjonskanal for korte beskjeder, tips om nyttige sider og lignende.

Musikk på dialekt, Ingunn har laget en spotify-liste over norske sanger på dialekt. Hun la ut fem sanger og delte listen. Nå er det rundt 60 sanger der.

Gullepleprisen

Norsk pedagogisk dataforening deler ut årets gulleplepris.

Hedersprisen går til Turid Utgård.
Har blant annet utviklet "Min verden"

Gullepleprisen går til Ingunn Kjøl Wiig
Lektor, blogger, foredragsholder og etablerer av Del og Bruk nettverket

Bruk av mobiltelefonen

Hvordan lage og publisere filmer, geotagge bilder, supplere/erstatte mikroskop og bruke telefonen som lydopptaker og avspiller i felt. Eks. fra naturfag, primært for vgs, men også relevant for ungdomstrinnet. Ansvarlig: Alex Strømme, NTNU Les merNettet er en lekeplass, en kommunikasjonsarena og en innholdsplatform der unge deltar. En mibil er ikke bare en telefon lenger. -tilknytting til internett har blitt viktig.

Telefon, applikasjoner og surfebrett, underholdning, ringe og epost.
 • Smarte mobiler tar markedsandeler.
 • et overveldende tjenestemangfold;
  Underholdning
  Kart og gps
  Mobil tagging
Cloudcomputing er godt egnet for mobil bruk
 • Gratis samordenet kommunikasjon eks google docs
 • Gratis lagring av data
It's learning kan sømløst nås via mobiltelefon. Dette må jeg sjekke nærmere.

Bruk av mobil i undervisning
Både lærer og elever kan bruke mobil til følgende i undervisningen
 • bilder
 • bilder gjennom mikroskop
 • bilder gjennom kikkert
 • bilder gjennom forstørelsesglass
  Disse måtene å ta bilder på gir gode bilder og erstatter svært dyrt fotoutstyr.
 • lyder
 • film
 • gi oppgave via opptak
 • gps og kart
 • geotagge bilder, laste opp til google maps for eks
 • laste opp materiale til LMS eller podcaste
 • kople projektor til mobilen (Nokia N86)
 • Mobiler er i ferd med å kunne erstatte tidligere mentometerbokser som kan brukes i undervisningen

NKUL 2010 - Det digitale klasserom. Deling og deltakelse, samarbeid og sosialisering
Der er NKUL 2010 i gang, konferansen arrangeres for 16. gang. I år med rundt 850 deltakere.

Etter et kunstnerisk innslag ønsker rektor Torbjørn Digernes, NTNU oss velkommen.
Fokus i år legges spesiellt på sosiale medier og samhandling gjennom teknologi.

Øystein Johannessen er standin for Kristin Halvorsen som er syk.
Det digitale klasserom. Deling og deltakelse, samarbeid og sosialisering

Digitale leirbål=sosiale nettverk

Johannessen beskriver sosiale nettverk som digitale leirbål, hvor tradisjonell kommunikasjon benyttes på en ny måte. Man må lære seg å beherske samtalens regler - god dømmekraft er viktig.

Skolen skal bidra til at elevene skal klare å ta gode avgjørelser.
Avstanden mellom elevenes verden og skolen må minskes. Skolen må være relevant!

Skolen har et ansvar for å utvikle det digitale medborgerskapet. Ungdomstrinnet er en spesiell utfordring. Sammenligner vi de ulike trinn og faktorer som trivsel og motivasjon framstår ungdomstrinnet som en bølgedal som vi ikke har råd til. Kunnskapsdepartementet ønsker dialog rundt dette - også elevene må komme til orde.

ITU Monitor viser at de som allerede er digitalt kompetente prøver og feiler på egenhånd, mens de som ikke føler seg trygge på bruk av digitale verktøy har god nytte av små kurs. Ta med delingskulturen fra nettet inn på lærerværelset. Lærere lærer av hverandre. Delingskultur er viktig..