onsdag 25. august 2010

difi - Veileder i sosiale medierHar nå egentlig sosiale medier noe å gjøre i det offentlig rom?

Sosiale medier brer stadig mer om seg og svært mange bruker sosiale nettsteder daglig. Tall fra Halogens "Norske registrerte brukere i sosiale medier" juni 2010 viser at:
  • Facebook har 2.568.460 norske medlemmer
  • Nettby har 772.080 norske medlemmer
  • Biip.no har 439.780 norske medlemmer
  • Origo har 159.420 norske medlemmer
  • Twitter har 128.550 norske medlemmer
Det er likevel ikke alle som har tatt i bruk sosiale medier. For mange er denne kommunikasjons- og samarbeidsarenaen ukjent og det er et stort behov for veiledning og kunnskap.

difi - Direktoratet for forvaltning og IKT ønsker å møte kunnskapsbehovet og har skrevet en veileder som skal inspirere, gi kunnskap og veilede offentlig forvaltning når de skal ta i bruk sosiale medier. - Vi anbefaler offentlige virksomheter å ta i bruk sosiale medier

Veilederen retter seg spesielt mot ledere og mellomledere som trenger kunnskap om hva sosiale medier er, og hvordan virksomheten kan ha nytte av disse verktøyene. En annen målgruppe er medarbeiderne som jobber direkte med å innhente, forvalte eller formidle kunnskap. For dem representerer sosiale medier et nytt arbeidsverktøy som åpner for en større faglig radius og et videre faglig nettverk. Vi henvender oss også til virksomhetenes kommunikasjonsavdelinger.

Personlig synes jeg at dette er et veldig bra tiltak fra difi's side. Veilederen kan komme mange til nytte. Via lenkene under kan veilederen leses i sin helhet. Fram til 23. september kan det også gis tilbakemeldingeer via kommentarfelt.

Veileder i sosiale medier for forvaltningen

  1. Hva er sosiale medier?
  2. Ta stilling til sosiale medier
  3. Ta i bruk sosiale medier
  4. Om veilederen
  5. Lenker og lesetips