torsdag 30. september 2010

DelRett - Opphavsrett og undervisning


Bilde: DelRett

Undervsining foregår i dag i stor grad ved hjelp av digitale læremidler. Både lærere og elever kommer ofte opp i situasjoner hvor spørsmålet om opphavsrett rundt deling av tekst, bilder, lyd og film er uklart.

Det er ikke enkelt å vite om vi deler rett til en hver tid, og det er ikke alltid like enkelt å veilede elevene om hvordan opphavretten til de ulike mediene er.

For å bistå skolenorge har Norgesuniversitetet opprettet DelRett. En veiledningstjenste om opphavsrett og undervising. Formålet med siden er å bidra til at spørsmål om opphavsrett ikke hindrer utvikling, bruk og deling av digitale læringsressurser.Her finner vi svar på det meste rundt opphavrett og undervisning. Du kan i tillegg stille ditt konkrete spørsmål og få svar fra et kompetent fagmiljø.

Jeg ser på DelRett som en god ressurs for både oss som jobber i skolen og for elevene.

DelRett har også opprettet en oversikt over frie digitale læringsressurser, som de oppfordrer oss brukere å være med på å oppdatere framover.

Frie digitale læringsressurser:

Ressurser for grunnopplæringen

 • NDLA – gratis og fritt tilgjengelige læringsressurser i mange fag - for videregående opplæring, lisensiert under Creative Commons
 • Viten.no – gratis læringsressurser innen naturfaglige emner, for ungdomstrinnet og videregående skole, lisensiert under Creative Commons.
 • Matematikk.org – læringsressurser innen matematikk, for 1.-13. trinn

Generelle ressurser – for alle

 • DelogBruk – et community og delingsarena for for lærere, pedagoger og andre med interesse for sosial web, IKT og skole. ressurser etc
 • Open Educational Resources (OER) – åpne ressurser, verktøy, communities etc.
 • Wikimedia Commons - et mediearkiv med læringsressurser som bilder, film etc.
 • Kunnskapsressurser fra UiO – ordbøker, musikksamlinger og andre læringsressurser, for både høyere utdanning og grunnopplæringen
 • Bokhylla.no Nasjonalbibliotekets digitale samling av bøker utgitt i Norge på 1690-, 1790-, 1890- og 1990-tallet, tilgjengelig i fulltekst. Tjenesten er gratis, og bøker som ikke er rettighetsbelagte kan fritt lastes ned til din egen PC.
 • KUB Kunsthistorisk billeddatabase (forutsetter Feide-pålogging)
 • Jamendo - gratis musikk lisensiert under Creative Commons
 • Soundclick - nettverk for musikkdeling
 • The freesound project – gratis tilgang til alle mulige typer lyder, lisensiert under Creative Commons
 • FreePhotoBank – over 6.000 fotografier lisensiert under Creative Commons
 • Flickr.com – bilder og videoer fra nettbrukere over hele verden, gjerne lisensiert under en Creative Commons-lisens som tillater gjenbruk i ikke-kommersielle sammenhenger og så lenge fotografen blir kredittert. Mange er ”some rights reserved”, f eks at det kun er lov fritt å gjenbruke bildet slik det er – ikke endre på det.
 • Commons – en tjeneste under Flickr med fritt anvendelige bilder, som enten er falt i det fri (utløpt copyright) eller som institusjoner har frasagt seg copyright-rettighetene til. Mange historiske fotos fra offentlige museer og samlinger.
 • Burningwell – samling av public domain-fotografier donert av fotografer fra hele verden, er gratis og kan brukes fritt
 • Blip.tv – et nettverk for deling av video, både copyright- og creative commons-lisensiert.
 • Norsk folkemusikksamling - lydeksempler
 • NRKbeta - tips om gratis musikk til produksjonene dine

Søkemotorer og communities

 • Youtube Edu – her kan du søke blant et stort antall læringsressurser, blant annet foredrag fra mange amerikanske universiteter.
 • Itunes u – Apples distribusjonsløsning for digitale læringsressurser
 • Open Educational Resources (OER) – samlinger og communities for åpne ressurser og læringsverktøy.
 • Open courseware consortium – søk i drøyt 3000 åpne læringsressurser og kurs, på 7 språk og fra 40 universiteter verden rundt
 • CC Search – en engelsk søkemotor som hjelper deg å finne verk som bruker Creative Commons-lisenser.
Oversikten kan sees i sin helhet på DelRett.