torsdag 5. mai 2011

iPad og nettbrett - den nye skoleboka?


Presentasjon av Eplehuset om bruk av iPad i undervisningen

Apps
 • Minde Note
 • WikiPanion
 • QuickOffice
 • DropBox
 • Instanpaper
 • iBooks
Erfaringer
 • portabilitet
 • lesing foregår på iPad
  • "kutter ut boka helt"
 • bedre tilgang til lærestoff
 • skriving vanskelig i starten
  • notatskriving så som så
 • tankekart
  • "Så oversiktelig. Så sånn sett så har jeg på en måte mer motivasjon til å noterer da." - elev
 • Mindre "multitasking"
  • tungvindt å bytte mellom apps. Fordeler/ulemper 
 • Opplæring og "hvordan"
De fleste synes lesingen går greit - men det kan være litt "vanskelig" siden det er pdf (f. eks.at siden i pdf``en ikke stemmer med boken...)

Lærere
 • positive og engasjerte lærere viktig
 • engasjerte elever
 • samhold og hjelp. Deling av opplevelser
 • mindre skille elev/lærer (kontroll)
 • brukssituasjoner forvirring
 • presentasjonsutfordringer (flash, "plug and play" med prosjektorer...)
 • finner nye måter å engasjere studenter
  • Mind note, ReelDirector, InstaPaper, i praksisfeltet
  • mer forberedte elever
 • opplæring og bruksområder
  • skole i USA(New York) bruker 6 mnd til opplæring
 • innarbeide i hverdagen
"Det er så mange apps der ute, jeg vet ikke hva jeg skal søke etter for å finne hva jeg lete etter" - lærer i prosjektet

Motivasjon og læring
 • praktisk"motivasjon gir engasjement - og engasjement gir læring"
 • oppfattes som "læringsverktøy"
  • "Lettere enn å sette seg ned med den enn PC"
 • nærmere lærerne
 • iPad tilbyr alternativer
  • flere måter å presentere informasjon...
  • flere måter å uttrykke seg...
  •  
 • alt- i- ett enhet - men
Men kunne de ikke bruke bærbar PC?
To veldig forskellige ting...
 • mikromobilitet
  • fysisk skille
  • agile space - batteri,always-on
 • ikke erstattter av PC - fortsatt skrive på PC
 • vanskeligere å holde på med flere ting samtidig
 • hver app gjør iPad til et nyttig verktøy
 • ikke-teknologi og ikke-kreative mennesker kan plusselig finne nye måter å uttrykke seg på
 • men det tar tid!
Visjon
 • ebøker
 • flere måter å lære på
  • elever ønsker mer variert innhold
 • må ikke være iPad
 • erstatter? God undervisning er fortsatt god udervisning
 • fildeling på en mer intuitiv måte
  • mindre behov for spesielle "læringsverktøy" - En apps løser jobbe


Fra Pbok til Ebok i skolen
Lesebrett og e-bøker i undervisningen 
er prøvd ut i to år ved Horten vgs i en klasse på studie spesialisering. Kjetil Idås presenterer erfaringer med testing av teknologiaksept, e-bøker, praktisk implementering i klasserommet, logistikk, økonomi og endringer i leseinteresse. 
"Det handler om å putte ny teknologi inn i skolestua" - Kjetil Idås, Horten vgs

Ebokprosjektet varte i to år (2007-09). Det ble i denne perioden testet ut:
 • lesebrett
 • digitalt blekkteknologi
 • lesebrett i format A4 og A5
Prosjektets hovedfokusområder:
 • logistikk
 • økonomi
 • økt leseinteresse
 • teknologiaksept
 •  + mange tanker om læremidlet

Effektiv bok-logistikk
Kan bøkene komme etter en spørring i det skoleadministrative systemet - som forteller hvilke fag/bøker den enkelte elev skal ha? Svaret er JA!
Kjetil Idås påstår at det på Horten vgs koster 3-400 000 koner i året å administrere lærebokordningen. Han stiller også spørsmål ved behovet for bibliotekene når vi får digitale bøker, og kan søke etter all mulig informasjon på nett.

Økonomi
Vi må forvente at det blir billigere med kjøp av lisenser til ebøker.
Fra stykkpris til lisenser?

Økt leseinteresse?
økt tilgang = økt leseinteresse?

Teknologiaksept
Prosjektet har vist følgende:

 1. 100% teknologiaksept
 2. hastighet kritisk
 3. navigasjon kritisk
 4. soliditet er kritisk - her er det noe å gå på....
 5. rolle ift PC - viktig
 6. elevfokus:
  1. praktisk
  2. lett å bære
  3. alltid bøker
Kjetil Idås tror overgangen til e-bøker kommer til å gå fort.

NDLA med 37 fag og nytt design

Øivind Høynes presenterer ndla i egen sesjon på NKUL11 i dag.
"Kongstanken" for ndla er:

 • Gode, åpne digitale læremidler! 
 • Elever og lærere i aktivt og deltagende læringsarbeid.
Et læremiddel som er:
 • redaksjonelt kvalitetssikret
 • oppdatert
 • tilgjengelig, gratis, til fri bruk
 • fleksibelt
 • ressurser, - ikke metode
 • mange bidragsytere, produsenter, stemmer
 • overflod
 • valg og tilpasning
Et læremiddel som BLIR... og Blir
 • kommentere og "like"
 • dele og bidra
 • brukeren som bidragsyter
 • valg og tilpasning
 • mangfold!
Folket sine læremidler - tilgjengelig for alle!

I dag er det ca 340 fag i norske læreplaner - på ndla er det nå 37 fag.

NYTT DESIGN!
Høynes presenterer det nye designet som vil være i bruk fra høsten.
Selv om ndla fikk nytt design til skoleåret 2010-11 har de nå på bakgrunn av tilbakemelding fra brukerne valgt å igjen endre design. Dette selv om det har vært en vekst på hele 108% det siste året.


Med det nye designet håper ndla at det skal bli enklere å  holde tråden i hvor du er, slik at man ikke "går seg bort".

Arena
ndla-arena inneholder verktøy for deling, samskriving og personlig merking av nettsider.

 • Samskrive - samskrive.ndla.no
  Et fantastisk stimulerende verktøy for samarbeid i samme dokument. 
 • Deling - deling.ndla.no
  Gir mulighet for å dele ressurser med andre (film, presentasjoner, dokumenter, lenket etc.)
 • Personlig merking av nettsider - annotate.ndla.no
  Gir mulighet for å "notere" i teksten og "gule ut" viktige avsnitt
Flere tjenester vil komme på arena!

NKUL11


NKUL11 er nå godt i gang. For 17. gang holdes denne konferansen om bruk av IKT i utdanning og læring. Konferansen skryter av at de er landets største og viktigste innen dette fagområde, noe som er vanskelig å si seg uenig i.

Her er noen lenker hvis du vil følge det som skjer på konferansen: