torsdag 5. mai 2011

Fra Pbok til Ebok i skolen
Lesebrett og e-bøker i undervisningen 
er prøvd ut i to år ved Horten vgs i en klasse på studie spesialisering. Kjetil Idås presenterer erfaringer med testing av teknologiaksept, e-bøker, praktisk implementering i klasserommet, logistikk, økonomi og endringer i leseinteresse. 
"Det handler om å putte ny teknologi inn i skolestua" - Kjetil Idås, Horten vgs

Ebokprosjektet varte i to år (2007-09). Det ble i denne perioden testet ut:
 • lesebrett
 • digitalt blekkteknologi
 • lesebrett i format A4 og A5
Prosjektets hovedfokusområder:
 • logistikk
 • økonomi
 • økt leseinteresse
 • teknologiaksept
 •  + mange tanker om læremidlet

Effektiv bok-logistikk
Kan bøkene komme etter en spørring i det skoleadministrative systemet - som forteller hvilke fag/bøker den enkelte elev skal ha? Svaret er JA!
Kjetil Idås påstår at det på Horten vgs koster 3-400 000 koner i året å administrere lærebokordningen. Han stiller også spørsmål ved behovet for bibliotekene når vi får digitale bøker, og kan søke etter all mulig informasjon på nett.

Økonomi
Vi må forvente at det blir billigere med kjøp av lisenser til ebøker.
Fra stykkpris til lisenser?

Økt leseinteresse?
økt tilgang = økt leseinteresse?

Teknologiaksept
Prosjektet har vist følgende:

 1. 100% teknologiaksept
 2. hastighet kritisk
 3. navigasjon kritisk
 4. soliditet er kritisk - her er det noe å gå på....
 5. rolle ift PC - viktig
 6. elevfokus:
  1. praktisk
  2. lett å bære
  3. alltid bøker
Kjetil Idås tror overgangen til e-bøker kommer til å gå fort.

Ingen kommentarer: