torsdag 5. mai 2011

NDLA med 37 fag og nytt design

Øivind Høynes presenterer ndla i egen sesjon på NKUL11 i dag.
"Kongstanken" for ndla er:

 • Gode, åpne digitale læremidler! 
 • Elever og lærere i aktivt og deltagende læringsarbeid.
Et læremiddel som er:
 • redaksjonelt kvalitetssikret
 • oppdatert
 • tilgjengelig, gratis, til fri bruk
 • fleksibelt
 • ressurser, - ikke metode
 • mange bidragsytere, produsenter, stemmer
 • overflod
 • valg og tilpasning
Et læremiddel som BLIR... og Blir
 • kommentere og "like"
 • dele og bidra
 • brukeren som bidragsyter
 • valg og tilpasning
 • mangfold!
Folket sine læremidler - tilgjengelig for alle!

I dag er det ca 340 fag i norske læreplaner - på ndla er det nå 37 fag.

NYTT DESIGN!
Høynes presenterer det nye designet som vil være i bruk fra høsten.
Selv om ndla fikk nytt design til skoleåret 2010-11 har de nå på bakgrunn av tilbakemelding fra brukerne valgt å igjen endre design. Dette selv om det har vært en vekst på hele 108% det siste året.


Med det nye designet håper ndla at det skal bli enklere å  holde tråden i hvor du er, slik at man ikke "går seg bort".

Arena
ndla-arena inneholder verktøy for deling, samskriving og personlig merking av nettsider.

 • Samskrive - samskrive.ndla.no
  Et fantastisk stimulerende verktøy for samarbeid i samme dokument. 
 • Deling - deling.ndla.no
  Gir mulighet for å dele ressurser med andre (film, presentasjoner, dokumenter, lenket etc.)
 • Personlig merking av nettsider - annotate.ndla.no
  Gir mulighet for å "notere" i teksten og "gule ut" viktige avsnitt
Flere tjenester vil komme på arena!

Ingen kommentarer: