torsdag 23. juni 2011

Solheim om "Livet med to skjermer"

Ved å følge lenken nedenfor bildet kan du se NRKbeta`s Eirik Solheim snakke om livet med to skjermer under Nordiske mediedager i Bergen.
I løpet av foredraget ser han på hvilken roller tjenester som blant annet Twitter, Get glue, Miso og intelligent TV har for vår nye måte "se" TV.


Lenke til foredaget: TOSKJERMLIVET av Eirik Solheim